Allmänna villkor

Vid försäljning till konsument tillämpar Linekka de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Priser visas generellt exklusive moms. Beställning av Produkterna sker via Linekkas webbshop www.Linekka.se. Vid beställning träffas avtal om köp först när Linekka bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via e-post. Linekka ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. All bildinformation ska ses som illustrationer, och kan ej garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. Linekka reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen och förbehålls rätten att ändra produktinformation och priser utan föregående avisering. Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus, förbehålls Linekka rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om en produkt i Linekkas sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Linekka ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att Kunden beställt densamma enligt ovan.

Leveransvillkor

Linekka levererar alla produkter och tillbehör inom Sverige i samarbete med speditörerna Posten, DHL och Schenker. Leveranstiden är normalt inom 15 arbetsdagar, beroende på om produkterna finns på Linekkas centrallager eller om de beställs på begäran direkt från leverantörens lager. Det är fri frakt vid beställningar över 600 kronor, vid beställningar under 600 kronor tas 69 kronor ut i fraktkostnad. Leveranssätt fastställs utifrån produktens vikt och volym.

  • Varubrev - En beställning som väger mindre än 2 kg och ej är skrymmande kan skickas som Varubrev. Beställningen levereras direkt i din brevlåda.
  • Postpaket - Större beställningar som väger upp till 20 kg kan skickas som Postpaket. När din beställning har anlänt till ditt utlämningsställe skickas en avi hem till dig alternativt ett SMS till din mobiltelefon.
  • Företagspaket - Vid beställningar från företag till företagsadress (ej boxadresskan) kan paketet levereras som företagspaketet. Beställningen levereras då direkt till er dörr. Den totala leveranstiden varierar då. Företagspaket skickas inte till mottagare med postutdelning via lantbrevbärare.

Outlösta försändelser:

Försändelser som ej lösts ut debiteras en expeditionsavgift om 180 kr för brevpostförskott och postpaket eller 400 kr för företagspaket.

Köparens ansvar att kontrollera mottaget gods

Linekka ansvarar för transportrisken, d.v.s. risken för att en produkt skadas eller kommer bort under transporten till Kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till Linekka. Om en transportskada skulle uppstå ber vi dig att göra en anmälan om skadan till Linekka. Vi följer konsumentverkets riktlinjer och anmälan ska göras inom skälig tid efter det att köparen märkt eller borde ha märkt felet. Det är därför viktigt att du avemballerar och inspekterar dina produkter noggrant. För företag gäller att anmälan om transportskador ska ha inkommit inom sju dagar. Beroende på skadans omfattning företas omleverans, avhjälpande eller prisavdrag.

Betalvillkor

Vi erbjuder faktura till företag med betalningsvillkor 30 dagar. Leveranser mot faktura till privatpersoner sker efter att fakturan är registrerad som betald. Kreditgränsen är flytande och beräknas innan köpet avslutas. Högsta kreditgränsen som medges är 100 000 kr. Förenklad kreditprövning utan kännedomskopia sker.

Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 50 kr, samt dröjsmålsränta med 8 %.

Avbeställning av produkt

Så länge produkten ej har hunnit paketeras går det bra att avbeställa dina varor genom att kontakta oss. Vid eventuell leveransförsening har du möjlighet att avbeställa din order om föreslagen leveranstid ej godtas.

Ångerrätt

Ångerrätt gäller endast om varan med originalförpackning är i oförändrat skick. Detta innebär att produkten skall kunna säljas som ny till nästkommande kund, utan att denne reagerar på att produkten ser använd ut. Som konsument (privatperson) har du 14 dagars ångerrätt från det att du har tagit emot en vara vi har skickat till dig. För företag debiteras 10% av beställt belopp på returnerade produkter.

Köparen står för fraktkostnaderna vid åberopande av ångerrätt. För att undvika problem när du vill utnyttja ångerrätten, tag kontakt med Linekka innan du skickar tillbaka varor.

Vid åberopande av ångerrätt:

  • Meddela Linekka inom 14 dagar från det att du har mottagit beställningen eller del av den att du avser utöva din ångerrätt.
  • Returnera varan, i produktkartongen med det avsedda inneremballaget, snarast och senast inom 30 dagar efter att du meddelat oss om att du att avtalet frånträds.
  • Varan ska vara komplett. Detta innebär att alla tillbehör (bruksanvisning, batterier etc) ska finnas med i returen.

Linekka förbehåller sig rätten att debitera självkostnadspris för de saknade delarna i de fall returen ej är komplett. Linekka löser ej ut paket mot postförskott. Ej uthämtad försändelse betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten.

Garanti och reklamationsrätt

Linekka säljer alla produkter med 1 års fabriksgaranti om inget annat anges. För privatpersoner i Sverige gäller 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen. Produktgarantin täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, d.v.s. fel som fanns i produkten vid leverans. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom uppgradering eller annan konfigurering av produkten. Kundens orderbekräftelse eller kvittens gäller som garantibevis.

Reklamationer och serviceärenden

Vid reklamationer, service- och garantiärenden rekommenderar vi att Kunden i första hand kontaktar tillverkaren men det går naturligtvis också bra att kontakta vår Linekka. Fabrikationsfel ska konstateras av godkänd serviceverkstad, varpå Kunden erhåller fri reparation, alternativt ny produkt, samt ersätts för eventuella fraktkostnader. Serviceärenden vid eventuella felaktigheter, skador och dylikt som uppstått av någon annan anledning ska betalas av Kunden, i enlighet med Konsumentköplagens eller Köplagens regler.

Force majeure

Linekka ska inte hållas ansvariga för händelser som står bortom bolagets kontroll (s.k. "Force majeure"). Följande händelser skall betraktas som force majeure och ge Linekka rätt till uppskjuten fullgörelse av avtalet förutsatt att någon av dessa händelser hindrar fullgörelse eller gör denna oskäligt betungande: arbetskonflikt (strejk, blockad m m) eller varje sådan omständighet som Linekka inte kan råda över vilket bland annat inbegriper: myndighetsbeslut, epidemi, brand, översvämning, storm, naturkatastrofer, transportstörningar, störning i elektronisk kommunikation, störning av elförsörjning, upplopp, krig, terroristhandling, import- och exportförbud. Denna bestämmelse gäller oavsett om force majeure förekommer hos Linekka eller Linekka:s leverantörer eller samarbetspartners. Om den period då force majeure råder varar längre än 1 månad äger såväl Kunden som Linekka rätt att upphäva avtalet med omedelbar verkan utan att det finns någon skyldighet för endera part att betala skadestånd.