Linekkas EU projekt

Med stöd från Växtlust Värmland och EU bidrag så bedriver jag ett projekt i syfte att utöka min kundkrets och samtidigt kunna ännu bättre bedriva min verksamhet från mitt hem i Södra Ås. Jag medverkar på olika mässor med inriktning på brud och fest, har skapat en webbutik och genomför andra aktiviteter för att främja mitt företags tillväxt.